.

Villa Catalana Nederland
info@villacatalana.com

 

De belasting in Spanje...


In het kort geven wij hier een globaal overzicht van de belastingen, waarmee u in Spanje te maken kunt krijgen. Wij adviseren u echter om voor het verzorgen van uw belastingen en een vakkundige uitleg, contact op te nemen met een Gestor in Spanje. Indien gewenst kan ons kantoor u met de juiste mensen in contact brengen.

 
Inkomstenbelasting (Impuesto sobre la renta de las personas físicas):

Is van toepassing als men werkzaam is in Spanje of als men Spaans resident is, alleen berekend over de in Spanje verkregen inkomsten. Tevens voor niet residenten kan er een IB-verplichting zijn dit is echter afhankelijk van de gemeente waar het onroerend goed is gelegen.


Vermogensbelasting (Impuesto extraordinario sobre el patrimonio):

Van toepassing als men ingeschreven is in Spanje als resident. Echter niet op het vermogen wat in Spanje verkregen is. Indien u niet-resident bent, wordt u hiervoor belast in het land van residentie. 


Onroerend goed belasting (Impuesto sobre bienes inmeubles):

De eigenaar van het onroerend goed betaalt tussen de 0,3% en 0,6% onroerend goed belasting. De percentages zijn per gemeente verschillend. Ook niet-residenten betalen deze belasting.


Successie- en schenkingsrechten (Impuesto sobre succesiones y donaciones):

Vraag uw fiscaal adviseur of Gestor in Spanje.


Wegenbelasting (Impuesto Municipal de Circulación):

Deze belasting is afhankelijk van het gewicht van de auto en de gemeente, doch is aanzienlijk lager dan in Nederland of België.


Belasting over waardevermeerdering van grond en huis (Plusvalia):

Wordt berekend over de waardevermeerdering van de grond en is een gemeentelijke heffing. Wordt door de verkopende partij betaald. De Plusvalia is niet van toepassing indien u minimaal 5 jaar eigenaar bent van het onroerend goed en u dit verkoopt aan een Spaans resident.


Vermogenswinstbelasting (Impuesto sobre incremento de patrimonio de la venta de un bien inmueble):

Het tarief is 16% wanneer u bezittingen zoals antiek, kunst, juwelen, aandelen met winst verkoopt.


Overdrachtsbelasting (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales):

U betaalt voor de overdracht van onroerend goed 7% over het officieel ingeschreven bedrag.


BTW (IVA):

Het tarief is 7% wanneer U koopt van iemand die beroepsmatig onroerend goed verkoopt. Als u reeds 10 jaar eigenaar van het onroerend goed bent en u besluit te verbouwen, dan is het tarief 16%. Besluit u direct na aankoop tot een verbouwing over te gaan, dan betaalt u 7%. De percentages die de Spaanse overheid berekent kunnen dus verschillen.

 

Daarom hier enkele voorbeelden:


* Bij de aankoop van commercieel onroerend goed is het tarief 16%.
* Bij de aankoop van bouwgrond zonder opstallen betaalt u 16%.
* Bij de aankoop van een bouwkavel, gekoppeld aan een bouwopdracht is het tarief 7%. (Koop grond en bouwopdracht in één contract).
* Bij de aankoop van een projectontwikkelaar of bouwbedrijf van een reeds gebouwd object betaalt u 7%.
* Laat u tegelijkertijd met de bouw van een huis, ook bijvoorbeeld een  terras of garage bouwen, dan is het tarief 7%.
* Laat u een  zwembad, terras of garage bouwen, nadat uw huis is voltooid, dan betaalt u 16%.
* Laat u een oud object renoveren en bedragen de kosten hier van meer dan 25% van de waarde van het object vóór de renovatie, dan betaalt u 7%.

 

Uw Nederlandse makelaar aan de Costa Brava

Spanje culinair  |  Streekwijnen  |  Over Spanje  |  De Costa Brava  |  Homeservice  |  Vastgoed problemen?  |  Links

© Copyright 2005 - Villa Catalana - Disclaimer